hibiscus Projektit

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksellä on ollut projektitoimintaa vuodesta 1992 lähtien.
Tällä hetkellä yhdistyksellä on meneillään kolme Raha-automaattiyhdistys ry:n rahoittamaa toimintaa:

Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi - asiantuntija-ja tukikeskus (Ak) 

Kortteleihin kulttuuria (C) ja 

Muisti mukana menossa juurrutushanke (C).


Yhteistyöllä eteenpäin! 
Hanketoiminnalla on kehitetty eteläpohjalaista muistityötä yhdessä kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on ollut monipuolinen muistisairaiden ja omaisten tukeminen, neuvonta ja tukiuotojen ja osallisuismahdollisuuksien kehittäminen.
 
Ak-toimintaa on edeltänyt hankkeet: Muistiluotsi-toimintaa edelsi vuosien kehittämishanke ja Kylille kulttuuria-toimintaa puolestaan Kulttuurista muistoja-hanke.

Muistiyhdyshenkilöverkosto, muistineuvolat,
Seinäjoen Ikäkeskus, ryhmätoimintamuodot ja muistisairaiden kuntoutusvataavien verkosto ovat yhdistyksemme hankkeiden tuloksia. Kuntien muistiyhdyshenkilöiden ja kuntoutusvastaavien tiedot löytyvät yhteystiedot-sivulta alaotsikoiden alta.

palat
Tarkoituksenamme on ollut saada alueelle hanketoiminnan kautta pysyviä muistityön toimintamuotoja
- ei vain hankkeita hankkeiden vuoksi.
Olemme onnistuneet monissa kohdin tekemään yhdessä kumppaneiden kanssa hoitoketjua vahvemmaksi. Toivottavasti
pystymme siihen edelleen.
 

 ray


Päiv. 23.8.2016

 
8/2015 - TOM - Tietoa omaisille ja kehitysvammaisille muistisairauksista-hanke
 
8/2012-3/2016 Kulttuurista muistoja-hanke
 
3/2006-1/2012 Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi alueellinen asiantuntija- ja tukikeskushanke (RAY "Muistimakasiini"). Hankkeessa kehitettiin toimintamalli maakunnan järjestölähtöiseen muistityöhön. Muistiluotsi keskittyy muistisairauksia koskevan ohjauksen ja neuvonnan antamiseen, osallistumismahdollisuuksien järjestämiseen, verkostotoimintaan ja asiantuntijatukeen maakunnan muille toimijoille.  Muistiluotsi-hankkeen sivuille.
 
2008-2011 TunneElämää -hanke (RAY). Hankkeessa paneudutiin muistioireiden ja masennuksen tunnistamiseen ja hoitoonohjaukseen. Myös muistioireisen läheisten ja omaishoitajan jaksaminen, tiedotus ja valistus muisti- ja masennusoireista olivat huomion kohteena. TunneElämää -hankkeen sivuille.

2007-2010 Muista Liikkua! -hanke (RAY). Tavoitteena oli muistisairauksien ennaltaehkäisy ja sairastuneiden ja omaisten ohjaus toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja ergonomian ohjaamiseksi omaisille. Muista liikkua! -hankkeen sivuille.

2004-2006  Son kaikki kotia päin -kehittämishanke (RAY). Tavoitteena oli ylläpitää ja edistää ikäihmisten kotona selviytymistä, ehkäistä syrjäytymistä ja muistihäiriöiden kehittymistä. Projektin päätyttyä Ikäkeskushankkeessa luotu malli ennaltaehkäisevälle työlle siirtyi osaksi Seinäjoen kaupungin vanhuspalveluja. Ikäkeskuksen kotisivuille. 


2002-2004  Verkot vahvaksi-projekti (RAY) panosti kuntien muistityöryhmien ja muistineuvolaverkoston kehittämiseen maakunnan alueella.

2000-2003  Muistan kotini-projekti (RAY) etsi keinoja tukea muistisairaan ja omaisen kotona asumista.

1997-1998 Ikääntyneiden ja dementoituneiden ihmisten maalausryhmien kokoontumiset Seinänaapurikuntien alueella, osana laatuhanketta Leader II -rahoituksen turvin

1996-1999 Dementiayksiköiden hoidon laadun ja alueellisten  muistikeskusten kehittäminen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella (RAY)  

 
1992-1995 Dementiapotilaiden kuntoutusohjaus -projekti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella (RAY)

hibiscus