hibiscus Kortteleihin kulttuuria-hanke

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on myöntänyt Kortteleihin kulttuuria-hankkeellemme avustusta Veikkauksen tuotoista 2018-2021.
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut STEAn ehdottaman rahoituksen. Hanke kuuluu Elämänote-hankekokonaisuuteen, jota koordinoi Ikäinstituutti.

 

Kortteleihin kulttuuria -hankkeessa hyödynnetään Kylille kulttuuria - toimintamallia, mikä tuo matalan kynnyksen toimintaa lähelle ikäihmistä, esim. kaupunkien taajamissa omaan taloyhtiöön tai palvelukeskukseen tai muihin ryhmätiloihin. Malliin voit tutustua: https://www.innokyla.fi/web/malli783308

 

Tarkoituksena on löytää yksinäisiä taajamissa asuvia ikäihmisiä etsivän työn avulla yhteistyössä esimerkiksi kaupunkien asiakasohjausyksiköiden, muiden yhdistysten, yritysten, asunto-osakeyhtiöiden ja toimijoiden kanssa.  Lisäksi hankkeessa kehitetään vapaaehtoistoimintaa.

 

Hanke alkaa 1.9.2018.

 

Lisätiedot toiminnanjohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala, p. 0400 919 523

 

 

 

 

 

 

 

 


hibiscus