hibiscus Kulttuurista muistoja 2012-3/2016

     

 

Kulttuurista muistoja -hankkeen tarkoituksena oli tarjota kulttuuri- ja taideharrastusmahdollisuuksia ikäihmisille, muistisairaille ja heidän omaisilleen omassa kunnassa ja kylässä lähipalveluna. 

Kokoontumispaikkoja nuorisoseurojen lisäksi ovat olleet esimerkiksi kyläkoulut tai kylien kerhotilat. Myös ennaltaehkäisevä työ on ollut osa hanketta. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n hallinnoiman ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman hankkeen yhteistyökumppanina toimi Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry ja yhteistyötä tehtiin myös muiden yhdistysten ja kuntien toimintatahojen kanssa. 
Hanke on ollut osa Eloisa ikä-ohjelmaa.  
Eloisa ikä — vuosista viis! on
Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma vuosille 2012–2017. Sen kautta luodaan edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa. 

eloisa ikä

Kylille kulttuuria-toiminnan sivut saat näkyviin tästä.

Hankkeen tuotoksia ja malleja:

Lisätiedot: 
Katja Kujala p. 050 3233 757
Minna Huhtamäki-Kuoppala, p. 0400 919 523
 
 
Päiv. 19.2.2024

hibiscus