hibiscus Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi (Ak)

Muistiluotsi -logo     Tuettu Veikkauksen tuotoilla -logo

Mitä Muistiluotsi tekee?

Muistiluotsin esittelyvideon saat tästä

 

Yhteystiedot:

Minna Huhtamäki-Kuoppala, esh, toiminnanjohtaja,
p. 0400 919 523, minna.huhtamaki-kuoppala(at)muistiyhdistys.fi
neuvonta- ja asiantuntijapalvelut, tuetut lomat, MuistiNeuvo,
viestintä, hallinnolliset tehtävät

Kristiina Riskumäki, muistineuvoja, sairaanhoitaja
p. 050 465 1705, kristiina.riskumaki(at)muistiyhdistys.fi
neuvonta, ryhmät ja tapahtumat, Henkireikä-keskustelut,
kehitysvammaisuus ja muistisairaudet -neuvonta, MuistiNeuvo

Leena Huhtala, muistineuvoja, sairaanhoitaja
p. 050 5956 588, leena.huhtala(at)muistiyhdistys.fi
neuvonta, ryhmät ja tapahtumat, Henkireikä-keskustelut,
OVET-omaishoitajavalmennus, Omahoitovalmennus, MuistiNeuvo

Päivi Jussila, muistineuvoja, sosionomi, 
p. 050 5362 692, paivi.jussila(at)muistiyhdistys.fi
ryhmät, tilaisuudet, tapahtumat,
vapaaehtoistoiminnan koordinointitehtäviä,
Omahoitovalmennus, Senioripysäkki-toiminta

Toimisto Härmän Sepässä (Viitaväylä)Ylihärmässä tai Frami D, 2. kerros, Seinäjoella.

Varaa aika tapaamiseen.

Osallistumismahdollisuutemme löydät Toiminta, tapahtumat ja tilaisuudet -kohdalta. Valikko vasemmalla.

Ryhmät löytyvät omalta sivultaan, missä ovat esillä kaikki yhdistyksen toiminnalliset ja vertaisryhmät. Tutustu ja lähde mukaan!

MIKÄ MUISTILUOTSI?

Muistiliitto ry:n jäsenyhdistysten ylläpitämä valtakunnallinen asiantuntija- ja tukikeskusverkosto turvaa järjestölähtöisesti muistiosaamisen kehittämistä ja muistisairauksiin liittyvää asiantuntemusta Suomessa. Muistiluotseissa vahvistetaan myös muistisairauksiin ja omaishoitajuuteen liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa. Toiminta toteutetaan Veikkauksen tuella /STEA / Veikkuksen voittovaroin.
Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin kehittämishankke kesti vv. 2006-2012. Ns. kohdennettuna toimintana Muistiluotsimme on jatkunut helmikuusta 2012.
MuistiLuotsi -toiminnan päämääränä on ylläpitää Etelä-Pohjanmaan alueella asiantuntija- ja tukikeskustoimintaa.
Muistiluotsin tehtävä on mm. turvata muistioireisten, muistisairaiden ja omaisten tiedon, tuen ja neuvonnan saaminen sekä tarjota heille osallistumismahdollisuuksia. Muistiluotsi kerää myös tietoa, jonka avulla mm. muistisairaiden ja heidän läheistensä ääni kuuluu ja näkyy entistä selkeämmin julkisten palvelujen kehittämisessä maakunnan alueella. muistioireiset, muistisairaat ja omaiset voivat ottaa herkästi yhteyttä muistiluotsilaisiin. 
Vapaaehtoistyöntekijöiden verkostoa rakennetaan yhdessä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään mm. SPR:n ja Järjestötalon Tukihenkilötoiminnan ja seurakuntien ja muiden vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen kanssa. 

 

 

 

Raportti:Kuntien terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän muistityön suunnitelmia – onko niitä? Kysely Etelä-Pohjanmaan kunnille syksyllä 2016. Merja Riikonen – Minna Huhtamäki-Kuoppala. 2016. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry.

 

 

Päiv. 11.1.2022

 


hibiscus