hibiscus Yhdistys

Muistiyhdistyksen logo

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry

on perustettu vuonna 1987.
Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki ja toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaa.
Yhdistys on Muistiliitto ry:n jäsenjärjestö. 

Yhdistyksen tarkoitus

on työskennellä etenevien muistisairauksien ja vaikeiden muistioireiden haittavaikutusten vähentämiseksi, ennaltaehkäisemiseksi, valvoa näistä oireista kärsivien yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja yleisiä taloudellisia etuja ja toimia heidän omaistensa yhdyselimenä.
Yhdistyksellä on hanketoimintaa, jonka kautta tehdään kehittämistyötä muistisairaiden ja omaisten toimintakyvyn ja arjen tukemiseksi, järjestetään osallistumismahdollisuuksia ja verkostoidutaan muiden toimijoiden kanssa. Omaisten ja sairastuneiden tukitoimet ovat järjestölähtöisiä toimintoja.
Teemme yhteistyötä muiden yhdistysten, hankkeiden kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.
Palvelutuotantotoiminnassamme myymme palveluita mm. sosiaali- ja terveydenhuollolle ja muille alan toimijoille. Tällaisia palveluita ovat mm. koulutus ja muu asiantuntijapalvelu. 

Yhdistyksen säännöt. 

Yhdistyksen ylin päättävä elin on vuosikokous. Käytännön toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus. Yhdityksellä on toiminnanjohtaja, hankevastaavat ja hanketyöntekijät.
Yhdistyksen työntekijät tekevät ohjaus-, tiedotus-, koulutus- ja valistustyötä toiminta-alueella hankkeidensa ja yhdistyksen sääntöjen tavoitteiden toteutumiseksi.

Kevätkokous on pidetty 14.4.2021.

 

Päiv. 20.4.2021

 

 


hibiscus