hibiscus URHO-hanke 2023-2026

Päiv. 23.3.2024

 URHO    STM_RAHOITTAMA_PNG

URHO-hanke 2023-2026

Hyvinvointiin vaikuttavien psyykkisten ja sosiaalisten voimavarojen tuki muistityössä.
Keskeiset teemat ovat
U = Uni
R = Resilienssi (muutosjoustavuus, selviytymiskyky, mielen hyvinvointi)
H = Hyvinvoinnin kokemus (fyysinen hyvinvointi)
O = Osallisuus (sosiaalinen hyvinvointi)

Tervetuloa URHOn matkaan!

Tilaisuuksissa saa tietoa URHO-hankkeesta, jossa edistetään osallistujien arjessa jaksamista sekä hyvinvointia yhdessä kokien ja tehden.
Osallistujia voivat olla mm. ikääntyneet sekä hiljattain muistisairausdiagnoosin saaneet ja heidän omaisensa ja läheisensä.
Hankkeessa tarjotaan ryhmätoimintaa hankkeen eri teemoihin liittyen sekä asiantuntijaluentoja.
Hanke toimii koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella ja osallistuminen on maksutonta. 

 

Tilaa URHON UUTISET

Ajankohtaisia URHO-hankkeen asioita julkaistaan muutaman kerran vuodessa ilmestyvässä Urhon uutisissa, jonka voi tilata omaan sähköpostiin.

URHON UUTISET Nro 1 (11/23)

URHON UUTISET Nro 1 (1/24)

Tilaa Urhon uutiset lähettämällä sähköpostia tai soittamalla. Yhteystiedot löydät alta.

Ole meihin yhteydessä, kysy, keskustele, tuo esiin ajatuksiasi!

Hankekoordinaattorit:

Katja Kujala
hankekoordinaattori, teatteri-ilmaisunohjaaja, AmO
puh. 050 3233 757, katja.kujala(at)muistiyhdistys.fi

Päivi Niinistö-Mäkinen
hankekoordinaattori, fysioterapeutti (YAMK)
p. 050 4388 213, paivi.niinisto-makinen(at)muistiyhdistys.fi

URHO-hankkeessa kehitetään arjessa jaksamista ja mielen hyvinvointia tukevia menetelmiä muistityön näkökulmasta.

URHO toimii muun muassa hiljattain muistisairausdiagnoosin saaneiden, omaishoitajien sekä kaksoishoivaajien (omaishoitaja, ammatiltaan hoitaja) ja ikäihmisten kanssa.

Toimintaan voi liittyä myös vapaaehtoiseksi Urholaiseksi. Urholainen voi toimia esimerkiksi asiantuntijaraadissa kommentoimassa hankkeen toimintaa tai halutessaan kouluttautua URHO-ryhmän ohjaajaksi.

Ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja arjessa jaksamiseen vaikuttavat päivittäiset valinnat tutuissa rutiineissa. Mitä pieniä muutoksia arkeen voi tehdä voidakseen hyvin? Hyvinvoinnin vajeita, kuormittumista ja univaikeuksia kokeville osallistujille tarjotaan tilanteeseen tietoa sekä resilienssiä tukevaa toimintaa painottaen yksilöllistä kohtaamista ja järjestölähtöisiä ryhmämenetelmiä.

URHO-hanke mallintaa yksilöllisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevan toiminnan, painottaen palauttavaa unta, lepoa ja osallisuutta. Sitä täydennetään ryhmätoiminnalla, johon liittyy URHO-vapaaehtoistoiminta ohjausmateriaaleineen. Ohjausmateriaalista käytämme nimeä URHO-salkku. Salkun sisältä löytyvät myös tuottamamme digitaalisesti talletettavat asiantuntijahaastattelut, joiden taustalla on uusin tutkimustieto.

Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, mm. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen IkäKoti-hankkeen ja Ikäinstituutin Mielen taitoja elämänmuutoksiin ikääntyessä-hankkeen kanssa. Muita yhteistyötahojamme ovat Uniliitto ry sekä Järviseudun ja Lakeuden Omaishoitajayhdistykset.

Toimintamalli kuvataan Innokylään.

 

22.4.2024


hibiscus