hibiscus Muisti mukana menossa-juurrutushanke

Muisti mukana menossa  - hanke

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) avustaa hanketta Veikkauksen tuotoilla.

Henkilökunta:

Päivi Niinistö-Mäkinen, hankevastaava fysioterapeutti, työfysioterapeutti
p. 050 4388 213, paivi.niinisto-makinen(at)muistiyhdistys.fi

Heli Hietala, hanketyöntekijä, restonomi, geronomi
p. 050 3233 757, heli.hietala(at)muistiyhdistys.fi

Toimisto on Seinäjoella. Linkki karttaan: FRAMI D, 2. kerros (D1 ovi).

Hankkeessa on mukana kolme maakunnallista järjestötoimijaa: E-P:n Diabetes ry, E-P:n Muistiyhdistys ja E-P:n Sydänpiiri. Yhteishanketta hallinnoi E-P:n Muistiyhdistys.

Hankkeessa on tarkoitus järjestää näyttöön perustuvalla, mutta konkreettisella toimintamallilla toteutettavaa kerhotoimintaa muistisairauksien riskissä oleville henkilöille.

Toimintamallissa toimitaan suurten kansansairauksien haittavaikutusten vähentämiseksi ja hyödynnetään uusinta näyttöön pohjautuvaa tietoa.

Hankkeessa kehitetään materiaalia yhdistysten kerhotoimintaan ja terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan juurrutustyössä käytettäväksi.

Kaikki kolme yhteistyötahoa voivat omissa toimintaryhmissään hyödyntää materiaalia ja toimintamallia ja se voidaan näin ollen levittää järjestöihin paikkakunnista riippumatta.

Lisäksi hankkeessa kehitetään vapaaehtoistoimintaa.

Ole yhteydessä jos toiminta kiinnostaa! 

 

Muisti mukana menossa -hankkeen tietosuojaseloste

Päiv. 3.1.2022


hibiscus