hibiscus Kulttuurista muistoja 2012-3/2016

     

 

Kulttuurista muistoja -hankkeen tarkoituksena on ollut tarjota kulttuuri- ja taideharrastusmahdollisuuksia ikäihmisille, muistisairaille ja heidän omaisilleen omassa kunnassa ja kylässä lähipalveluna. 

Kokoontumispaikkoja nuorisoseurojen lisäksi ovat olleet esimerkiksi kyläkoulut tai kylien kerhotilat. Myös ennaltaehkäisevä työ on ollut osa hanketta. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n hallinnoiman ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman hankkeen yhteistyökumppanina toimi Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry ja yhteistyötä tehiin myös muiden yhdistysten ja kuntien toimintatahojen kanssa. 
Hanke on ollut osa Eloisa ikä-ohjelmaa.  
Eloisa ikä — vuosista viis! on
Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma vuosille 2012–2017. Sen kautta luodaan edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa. 

eloisa ikä

 

 

 

 

 

Hankkeen jälkeen RAY tukee Kylille kulttuuria -toimintaa (Ak) - toiminta käynnistyy 2016. Kylille kulttuuria-toiminnan sivut saat näkyviin tästä.

 

Hankkeen tuotoksia ja malleja:

 

 
 • Esittelyvideo kertoo mitä kaikkea ikäihmisten kulttuuripainotteiset ryhmät voivat pitää sisällään.

 • MIKE-työväline. Linkin kautta saat käsikirjan, haastattelu- ja havainnointilomakkeet ja vastauskuvakortin - ne löytyvät tästä

 • Elämän seikkailu ei ikää katso äänikirja ja Innoitusopas hoivatyön ammattilaisille on virkistystoiminnan käyttöön tarkoitettu aineisto

 • Runosaappaiden Keltaista ja harmaata runovideoteos tarjoaa parikymenminuuttisen runokavalkaadin

 • Kylille kulttuuria –toimintamalli ja
 • Kylille kulttuuria -toimintaverstas  sekä
 • Lahjoita lukuhetki – toimintamalli avaavat tiet toimintamallien kehittämiseen

 • Hankkeelle tehtyjä opinnäytetöitä on kaksi:
  Minna Kallinen: Ikäihmiset kulttuuria tuottamassa – lisää yhteisöllisyyttä arkeen, Kulttuurista muistoja –hankkeen vaikutuksia Etelä-Pohjanmaan alueella (Sosiaalialan koulutusohjelma)
  Ilkka Moilanen:Kauhavan hirvijokiset muisteloo, Yhteisöllinen muistelu (Geronomi – tutkinto-ohjelma)
 
 
Lisätiedot hankkeesta:
Virve Rinne,Kylille kulttuuria -toiminnasta vastaava, sairaanhoitaja, terveystieteen opiskelija, p. 050 414 7897, virve.rinne(at)muistiyhdistys.fi
 
 Minna Huhtamäki-Kuoppala, toiminnanjohtaja, p. 0400 919 523 / m.huhtamaki-kuoppala(at)netikka.fi
 
 
          

4.3.18


hibiscus