hibiscus Muistitietoa

Tiedätkö?

Suomessa on arviolta yli 150 000 henkilöä, joilla on diagnosoitu muistisairaus. Uusimman tutkimuksen mukaan n. 23 000 suomalaista saa vuosittain etenevän muistisairauden diagnoosin. Työikäisiä muistisairaita on arvioiden mukaan hieman yli 8 000 henkilöä.

Tarvitsemme muistia jokapäiväisessä elämässämme. Kun huomaamme itsellämme tai läheisellämme muistioireita, huolestumme. Muisti on osa ihmisyyttä ja myös satunnainen unohtelu kuuluu ihmisen arkeen. 
Toistuvat muistioireet huolestuttavat. Juuri silloin monet ottavat yhteyttä muistiyhdistykseen, kysyäkseen neuvoa esim. muistin tutkimuksiin liittyvistä asioista.

Monella muistioireet johtuvat siitä, että on työkiireitä, surua, uupumusta ja keskittymiskyvyttömyyttä asiaa kohtaan. Oma elämän tilanne voi olla sellainen, että kaikkeen ei riitä energiaa, mikä vaikuttaa myös siihen, miten motivoitunut on vaikkapa oppimaan uutta. Jos muistioireet kuitenkin jatkuvasti huolestuttavat, eikä asialle itse löydä helposti selitystä, on tärkeää tutkituttaa muistioireiden syy.

Jos taustalla on etenevä muistisairaus, on tärkeää saada siitä selvyys ja päästä ajoissa asianmukaisen hoidon ja kuntoutuksen piiriin.  Vuosittain etenevän muistisairauden diagnoosin saa n. 23 000 suomalaista, n. 63 henkilö päivässä. Muistisairaus koskettaa aina myös lähipiiriä ja me muistutamme, että kenenkään ei pitäisi jäädä sairautensa kanssa yksin: siksi on olemassa muistiyhdistykset ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

8.4.2024
palapeli

hibiscus