hibiscus URHO-hanke 2023-2025

Vanhoja valokuvia albumissa.

URHO-hanke

Hyvinvointiin vaikuttavien psyykkisten ja sosiaalisten voimavarojen tuki muistityössä.
Keskeiset teemat ovat
U = Uni
R = Resilienssi (muutosjoustavuus)
H = Hyvinvoinnin kokemus
O = Osallisuus muistisairaan ja läheisen arjessa

URHO-hanke kehittää mielen hyvinvointia tukevia menetelmiä muistityön näkökulmasta. Osallistujat voivat olla muistisairaiden, omaishoitajien ja kaksoishoivaajien (omaishoitaja, ammatiltaan hoitaja), ikäihmisten ja vapaaehtoisten ryhmistä.
Hyvinvoinnin vajeita, kuormittumista ja univaikeuksia kokeville osallistujille tarjotaan tilanteeseen tietoa, resilienssiä tukevaa toimintaa painottaen yksilöllistä
kohtaamista ja järjestölähtöisiä ryhmämenetelmiä. Heille tarjotaan tukea elämän uudelleen suuntaamiseen.

URHO-hanke mallintaa yksilöllisen aivoterveyttä tukevan toiminnan. painottaen palauttavaa unta, lepoa ja osallisuutta. Sitä täydennetään ryhmätoiminnalla, johon liittyy URHO-vapaaehtoistoiminta ohjausmateriaaleineen. Tästä materiaalista käytämme nimeä URHO-salkku. Salkun sisältä löytyvät myös tuottamamme digitaalisesti talletettavat asiantuntijahaastattelut, joiden taustalla on uusin tutkimustieto.

Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, mm. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen IkäKoti-hankkeen ja Ikäinstituutin Mielen taitoja elämänmuutoksiin ikääntyessä-hankkeen kanssa. Toimintamalli kuvataan Innokylään. 

URHO-hankkeen hankekoordinaattorit aloittavat työt 1.8.2023.

Lisätiedot Minna Huhtamäki-Kuoppala, p. 0400 919 523 / toimisto(at)muistiyhdistys.fi

steargb17.5.2023


hibiscus