hibiscus Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi 3/2006-1/2012

ray

 
Hankkeen kesto: 3/2006-1/2012

RAY-rahoitteisen MuistiLuotsi -toiminnan päämääränä on ollut luoda ja ylläpitää Etelä-Pohjanmaan alueella asiantuntija- ja tukikeskustoimintaa, jonka avulla mm. muistisairaiden ja heidän läheistensä ääni kuuluu ja näkyy entistä selkeämmin julkisten palvelujen kehittämisessä. MuistiLuotsi on koordinoinut yhdistyksen muistityötä Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen aikana on toiminnat järjestetty siten, että Muistiluotsi-toiminta on oma erillinen toimintakokonaisuus yhdistyksen muusta hanketoiminnasta ja palvelutuotannosta. Järjestötoiminta muodostaa yhdistyksen ns. neljännen toiminta-alueen. Muistiluotsin kautta voidaankin nyt toimia asiantuntija-apuna kehitettäessä vanhoja käytäntöjä sekä uusien palvelujen käynnistämisvaiheessa ja hankesuunnittelussa.

MuistiLuotsin kautta vertaistuen ja erilaisten osallistumismahdollisuuksien kautta on voitu rakentaa muistisairaiden ja heidän perheidensä tukiverkkoa. MuistiLuotsi on jäjrstänyt ja järjestää edelleenkin erilaisia tilaisuuksia, kursseja, retkiä, ryhmiä, ensitietopäiviä ym. tapahtumia Etelä-Pohjanmaan alueella. Samalla laajennetaan vapaaehtoistyöntekijöiden verkostoa yhdessä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa.

MuistiLuotsin aikana on kartoitettu ja täydennetty kuntien hoitoketjuja, selvitetty muistisairaiden hoitoon erikoistuneiden alueen ns. dementiayksiköiden tilanne ja yhteistyössä kuntien kanssa suunniteltu ja toteutettu koulutuksia ja muita tilaisuuksia maakunnassa. Edelleen Muistiluotsista ollaan palvelujen kehittämisessä mukana.

MuistiLuotsissa kehitetään muistipotilaiden jatkohoidon ja arvioinnin toimintamallia yhdessä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa ja vahvistetaan palveluketjua. Uusien toimintamuotojen käynnistämisvaiheen ja olemassa olevien toimintojen kehittämisen tukeminen ovat edelleen osa toimintaa.
 
Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin sivuille pääset tästä.
Lisätiedot: Minna Huhtamäki-Kuoppala, p. 0400 919 523
 
4.3.18

hibiscus