hibiscus Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi (Ak)

Muistiluotsi -logo     Tuettu Veikkauksen tuotoilla -logo

Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi

Muistiluotsin esittelyvideon saat tästä

Jos haluat, että otamme yhteyttä puhelimitse, täytä yhteydenottolomake tästä

Yhteystiedot:

Minna Huhtamäki-Kuoppala, esh, toiminnanjohtaja,
p. 0400 919 523, minna.huhtamaki-kuoppala(at)muistiyhdistys.fi
neuvonta- ja asiantuntijapalvelut, tuetut lomat, MuistiNeuvo,
viestintä, hallinnolliset tehtävät

Kristiina Riskumäki, muistineuvoja, sairaanhoitaja - poissa 30.9.-22 saakka
kristiina.riskumaki(at)muistiyhdistys.fi 
Sijainen Anne Kujala, muistineuvoja, geronomi
p. 050 4651 705, anne.kujala(at)muistiyhdistys.fi
neuvonta, ryhmät ja tapahtumat,  Henkireikä-keskustelut

Leena Huhtala, muistineuvoja, sairaanhoitaja
p. 050 5956 588, leena.huhtala(at)muistiyhdistys.fi
neuvonta, ryhmät ja tapahtumat, Henkireikä-keskustelut,
OVET-omaishoitajavalmennus, Omahoitovalmennus, MuistiNeuvo

Päivi Jussila, muistineuvoja, sosionomi, 
p. 050 5362 692, paivi.jussila(at)muistiyhdistys.fi
ryhmät, tilaisuudet, tapahtumat, kulttuurinen vanhustyö,
vapaaehtoistoiminnan koordinointitehtäviä,
Omahoitovalmennus, Senioripysäkki-toiminta

Toimisto Härmän Sepässä (Viitaväylä)Ylihärmässä tai Frami D, 2. kerros, Seinäjoella.

Varaa aika tapaamiseen.

Osallistumismahdollisuutemme löydät Toiminta, tapahtumat ja tilaisuudet -kohdalta. Valikko vasemmalla.

Ryhmät löytyvät omalta sivultaan, missä ovat esillä kaikki yhdistyksen toiminnalliset ja vertaisryhmät. Tutustu ja lähde mukaan!

Henkilökunnan poissaolot ja lomat on sivulla Ajankohtaista.

MIKÄ MUISTILUOTSI ON?

Muistiliitto ry:n jäsenyhdistysten ylläpitämä valtakunnallinen asiantuntija- ja tukikeskusverkosto turvaa järjestölähtöisesti muistiosaamisen kehittämistä ja muistisairauksiin liittyvää asiantuntemusta Suomessa. Muistiluotseissa vahvistetaan myös muistisairauksiin ja omaishoitajuuteen liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa. Toiminta toteutetaan Veikkauksen tuella /STEA / Veikkauksen voittovaroin. Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin kehittämishankke kesti vv. 2006-2012. Ns. kohdennettuna toimintana Muistiluotsimme on jatkunut helmikuusta 2012.

MuistiLuotsi -toiminnan päämääränä on ylläpitää Etelä-Pohjanmaan alueella asiantuntija- ja tukikeskustoimintaa. Muistiluotsin tehtävä on mm. turvata muistioireisten, muistisairaiden ja omaisten tiedon, tuen ja neuvonnan saaminen sekä tarjota heille osallistumismahdollisuuksia. Muistiluotsi kerää myös tietoa, jonka avulla mm. muistisairaiden ja heidän läheistensä ääni kuuluu ja näkyy entistä selkeämmin julkisten palvelujen kehittämisessä maakunnan alueella. muistioireiset, muistisairaat ja omaiset voivat ottaa herkästi yhteyttä muistiluotsilaisiin. Vapaaehtoistyöntekijöiden verkostoa rakennetaan yhdessä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään mm. SPR:n ja Järjestötalon Tukihenkilötoiminnan ja seurakuntien ja muiden vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen kanssa. 

MuistiLuotsin käytännön työ on muistioireisten, muistisairaiden ja omaisten ja läheisten ohjausta ja neuvontaa, sekä  tilaisuuksien ja ryhmien pitämistä. Osa työstä on verkostotyötä kuntien, muiden sosiaali- ja terveysalantoimijoiden, yhdistysten ja yritysten kanssa yleistä tiedotustoimintaa unohtamatta. Tempaukset, messut ja muut tapahtumat värittävät myös arkea - keskiössä muistisairas perheineen. Toimintoja järjestetään koko maakunnan alueella ja yhdistyksen jäseniä, tilaisuuksiin osallistuvia ja yhteistyökumppaneita kuunnellen pyrimme vastaamaan toiminnoillamme siihen tarpeeseen, mitä alueella havaitaan.

Olemme mukana mm. Hyvinvointialueen kehittämistyössä, laatimassa muistisairaiden palvelupolkua alueelle ja kehittämässä muita muistiperheiden ja ikääntyvien palveluita järjestötoimijana.

Kunnioitamme yhdistyksen sääntöjä, Muistiluotsin ja verkostohankkeen tavoitteita sekä rahoittajan ohjeita.

 

Päiv. 31.5.2022


hibiscus