hibiscus Muista liikkua!

Muista liikkua! -hanke on päättynyt 31.12.2010.

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry on toteuttanut Muista liikkua! -hankkeen RAY:n tuella vuosina 2007-2010.
Muista Liikkua! -hankkeen tavoitteena oli muistisairauksien ennaltaehkäisy ja sairastuneiden ja omaisten ohjaus toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja ergonomian ohjaamiseksi omaisille.

Lähes neljä-vuotisessa hankkeessa kannustetiin liikkumiseen, sillä säännöllinen elämänaikainen liikunta ennaltaehkäisee muistisairauksia. Samalla pyrittiin puhumaan ja toimimaan myös muita kansansairauksia kuten sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia, masennusta ja diabetesta ennaltaehkäisevästi.
Muista Liikkua! -hanke on ollut tiiviissä yhteistyössä MuistiLuotsi asiantuntija- ja tukikeskuksen kanssa. Hankkeessa luotiin toimintamallia sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille dementiapotilaiden sekä omaisten ohjauksen perustaksi. Sen pohjaksi muodostui samaan aikaan Muistiliitto ry:ssä luotu Kuntoutusmalli.
 
Toimintamuodot:
Kotikäynnit: Kotikäyntejä hankkeessa tilasivat sairastuneet, omaishoitajat tai muuten terveydentilastaan huolestuneet. Kotikäynneillä sai tukea, tietoa ja ohjausta kotona selviämisen tueksi esim.
  • apuvälineistä
  • yksilöllisestä kuntoutuksesta
  • toimintakyvyn ylläpitämisestä
  • sosiaalisista etuisuuksista
  • teknisistä apuvälineistä
  • hoidettavan siirtämistavoista ja päivittäisissä toiminnoissa avustamisesta
  • Lisäksi oli mahdollisuus tasapaino- ja alaraajojen lihasvoimatestiin ja verenpaineen mittaukseen
Luennot: Muun muassa yhdistykset, seurakunnat tai työyhteisöt tilasivat luentoja ja koulutuksia eri aiheista. Aihealueina olivat esimerkiksi muisti, liikunta, ikääntyneen toimintakyky, toimintakykyä ylläpitävä työote, ergonomia. Räätälöidysti saatiin kuulijakunnalle sopiva aihekokonaisuus.
Voimaa vanhuuteen- ohjelman Kunnon hoitaja –koulutukset (18 oppituntia) jatkuvat edelleen ja ko. koulutus soveltuu esimerkiksi hoitohenkilökunnalle tai omaishoitajille. Koulutuksessa paneudutaan muun muassa ikääntyneen toimintakyvyn ylläpitämiseen, toimintakykyä edistävään työotteeseen, ravintoasioihin ja ergonomiaan. Kysy siis lisää, jos asia kiinnostaa!
Liikunta- ja terveystempaukset: Hankkeen aikana pyrimme järjestämään erilaisia kaiken ikäisille suunnattuja tempauksia toiminta-alueellamme joko yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa (esim. muut hankkeet, yhdistykset, järjestöt).
Ryhmätoiminnat olivat myös yksi merkittävistä hankkeen toimintamuodoista. Osassa kunnista aktivoiduttiin jatkamaan hankeen aikana ryhmätoimintoja sosiaali- ja terveydenhuollon omana toimintana.
Kuntoutusvastaavien verkosto syntyi hankeessa v. 2009. Kunnittaiset yhteyshenköt nimettiin ja heidän verkostoaan tiedotetaan edelleen kuntoutusteemoista ja he voivat osallistua esim. muistihoitajille ja kuntotusvastaaville suunnattuihin tapaamisiin.

Lisätiedot: Minna Huhtamäki-Kuoppala P. 0400 919 523.hibiscus