hibiscus Muistitietoa

Tiedätkö?

Suomessa arvioidaan v. 2015 olevan 100.000 lievää sekä 93.000 keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavaa henkilöä. Muistisairautta sairastavien lisäksi arviolta 200.000 suomalaisella on lievää tiedonkäsittelyn heikentymistä, eli esimerkiksi muisti- ja tarkkaavuuden ongelmia. Osa näistä kehittyy ajan myötä eteneväksi muistisairaudeksi.
Näin ollen 393.000 suomalaisella on muisti- tai muita kognitiivisia oireita, jotka haittaavat arkea.
Etenevään muistisairauteen arvioidaan vuosittain sairastuvan 14.500 yli 64-vuotiaan suomalaisen.
(Lähde: Viramo & Sulkava 2015: Muistisairauksien epidemiologia. Teoksessa: Muistisairaudet. Duodecim.)

Tarvitsemme muistia jokapäiväisessä elämässämme. Kun huomaamme itsellämme tai läheisellämme muistioireita, huolestumme. Muisti on osa ihmisyyttä ja myös satunnainen unohtelu kuuluu ihmisen arkeen.

Toistuvat muistioireet huolestuttavat. Juuri silloin monet ottavat yhteyttä muistiyhdistykseen, kysyäkseen neuvoa esim. muistin tutkimuksiin liittyvistä asioista.

Monella muistioireet johtuvat siitä, että on työkiireitä, surua, uupumusta ja keskittymiskyvyttömyyttä asiaa kohtaan. Oma elämän tilanne voi olla sellainen, että kaikkeen ei riitä energiaa, mikä vaikuttaa myös siihen, miten motivoitunut on vaikkapa oppimaan uutta. Jos muistioireet kuitenkin jatkuvasti huolestuttavat, eikä asialle itse löydä helposti selitystä, on tärkeää tutkituttaa muistioireiden syy.

Jos taustalla on etenevä muistisairaus, on tärkeää saada siitä selvyys ja päästä ajoissa asianmukaisen hoidon ja kuntoutuksen piiriin.  Vuosittain etenevän muistisairauden diagnoosin saa n. 14.500 suomalaista. Suomessa on jo yli 120 000 etenevään muistisairauteen sairastunutta. Kenenkään ei pitäisi jäädä sairautensa kanssa yksin ja siksi on olemassa muistiyhdistykset ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Jotta opimme uutta, painamme mieleemme, pidämme muistissamme asioita ja palautamme niitä oikein muististamme, on muistamisprosessin kaikkien palasten loksahdeltava kohdalleen oikein.

 
23.9.2021
palapeli

 


hibiscus