hibiscus Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi (Ak)

luotsi     ray
 

 

Lisätietoja:

Minna Huhtamäki-Kuoppala, esh, aluejohtaja,
p. 0400 919 523, m.huhtamaki-kuoppala(at)netikka.fi

Johanna Ekola, TtM, ft (AMK) kuntoutusneuvoja
p. 050 5362 692,
j.ekola(at)netikka.fi

Leena Huhtala, muistineuvoja, sh
p. 050 5956 588, leena.huhtala(at)netikka.fi

 

Muistiliitto ry:n jäsenyhdistysten ylläpitämällä valtakunnallisella asiantuntija- ja tukikeskusverkostolla on merkittävä rooli muistiosaamisen kehittämisessä ja asiantuntemuksen turvaamisessa Suomessa.
Muistiluotseissa vahvistetaan myös muistisairauksiin ja omaishoitajuuteen liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa.
Hanke toteutetaan RAY:n tuella.

Muistimakasiini - Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin tiedotelehti
Numero 1 (12/2012). Lataa tästä. 
Sisältää mm. perustietoa Muistiluotsin toimintaan liittyen.

Numero 2 (06/2013). Lataa tästä. 
Sisältää mm. tietoa REPEAT-tutkimuksesta.

Numero 3 (06/2014). Lataa tästä. 
Sisältää mm. Kansallisen Muistiohjelman "Tarkastuspisteet kunnille".

 

ETELÄ-POHJANMAAN MUISTILUOTSI

Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin kehittämishankke kesti: 3/2006-1/2012. RAY:n tukemana ns. kohdennettuna toimintana Muistiluotsimme on jatkunut helmikuusta 2012.

RAY-rahoitteisen MuistiLuotsi -toiminnan päämääränä on ollut luoda ja ylläpitää Etelä-Pohjanmaan alueella asiantuntija- ja tukikeskustoimintaa. Muistiluotsin tehtävä on mm. turvata muistioireisten, muistisairaiden ja omaisten tiedon, tuen ja neuvonnan saaminen sekä tarjota heille osallistumismahdollisuuksia. Muistiluotsi kerää myös tietoa, jonka avulla mm. muistisairaiden ja heidän läheistensä ääni kuuluu ja näkyy entistä selkeämmin julkisten palvelujen kehittämisessä maakunnan alueella. muistioireiset, muistisairaat ja omaiset voivat ottaa herkästi yhteyttä muistiluotsilaisiin!

MuistiLuotsi on koordinoinut yhdistyksen muistityötä Etelä-Pohjanmaalla. Sen kautta voidaankin nyt toimia asiantuntija-apuna kehitettäessä vanhoja käytäntöjä sekä uusien palvelujen käynnistämisvaiheessa ja hankesuunnittelussa. Kuntatoimijat voivat olla Muistiluotsiin rohkeasti yhteydessä!


MuistiLuotsin kautta vertaistuen ja erilaisten osallistumismahdollisuuksien kautta on voitu rakentaa muistisairaiden ja heidän perheidensä tukiverkkoa ja avohoidon tukimuotoja. Muistiluotsi voi olla yksin tai yhdessä muiden kanssa järjestämässä tilaisuuksia, kursseja, retkiä, ryhmiä, ensitietopäiviä ym. alueella. Samalla laajennetaan vapaaehtoistyöntekijöiden verkostoa yhdessä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa.

Muistiluotsi-hankkeen aikana on kartoitettu ja täydennetty kuntien hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjuja, selvitetty muistisairaiden hoitoon erikoistuneiden alueen ns. muistikotien tilanne ja yhteistyössä kuntien kanssa suunniteltu ja toteutettu verkostotapaamisia ja muita tilaisuuksia maakunnassa. Edelleen Muistiluotsi voi antaa asiantuntijatietoa toimintojen kehittämisessä.

MuistiLuotsi käytännössä

MuistiLuotsin käytännön työ on muistioireisten, muistisairaiden ja omaisten ja läheisten ohjausta ja neuvontaa, sekä  tilaisuuksien ja ryhmien pitämistä. Osa työstä on verkostotyötä kuntien, muiden sosiaali- ja terveysalantoimijoiden, yhdistysten ja yritysten kanssa, yleistä tiedotustoimintaa unohtamatta. Tempaukset, messut ja muut tapahtumat värittävät myös arkea - keskiössä muistisairas perheineen.

Toimintoja järjestetään koko maakunnan alueella. Yhdistyksen jäseniä, tilaisuuksiin osallistuvia ja yhteistyökumppaneita kuunnellen pyrimme vastaamaan toiminnoillamme siihen tarpeeseen, mitä alueella havaitaan. Kunnioitamme yhdistyksen sääntöjä, MuistiLuotsin ja verkostohankkeen tavoitteita sekä rahoittajan ohjeita.

 


hibiscus