hibiscus Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi (Ak)

luotsi     

 


Muistiluotsin esittelyvideon saat tästä

 

Yhteystiedot:


Minna Huhtamäki-Kuoppala, esh, toiminnanjohtaja,
p. 0400 919 523, m.huhtamaki-kuoppala(at)netikka.fi

Leena Huhtala, muistineuvoja, sh
p. 050 5956 588, leena.huhtala(at)netikka.fi

 

Anne Kujala, muistineuvoja, lh, geronomi-opisk.
p. 050 336 7354, anne.kujala8at)muistiyhdistys.fi


Johanna Ekola, TtM, ft (AMK) kuntoutusneuvoja, poissa 30.9. saakka.
p. 050 5362 692,
j.ekola(at)netikka.fi


Toimisto Härmän Sepässä (Viitaväylä)Ylihärmässä. Varaa aika tapaamiseen.

 

ETELÄ-POHJANMAAN MUISTILUOTSI

 

Osallistumismahdollisuutemme löydät Toiminta, tapahtumat ja tilaisuudet -kohdalta. Valikko vasemmalla.

 

Ryhmät löytyvät omalta sivultaan, missä ovat esillä myös Kylille kulttuuri-toiminnan ryhmät. Tutustu ja lähde mukaan!

 

MIKÄ MUISTILUOTSI?

Muistiliitto ry:n jäsenyhdistysten ylläpitämä valtakunnallinen asiantuntija- ja tukikeskusverkosto turvaa järjestölähtöisesti muistiosaamisen kehittämistä ja muistisairauksiin liittyvää asiantuntemusta Suomessa. Muistiluotseissa vahvistetaan myös muistisairauksiin ja omaishoitajuuteen liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa. Hanke toteutetaan Veikkauksen tuella /STEA.

 

Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin kehittämishankke kesti vv. 2006-2012.
RAY:n tukemana ns. kohdennettuna toimintana Muistiluotsimme on jatkunut helmikuusta 2012.

MuistiLuotsi -toiminnan päämääränä on ylläpitää Etelä-Pohjanmaan alueella asiantuntija- ja tukikeskustoimintaa. Muistiluotsin tehtävä on mm. turvata muistioireisten, muistisairaiden ja omaisten tiedon, tuen ja neuvonnan saaminen sekä tarjota heille osallistumismahdollisuuksia. Muistiluotsi kerää myös tietoa, jonka avulla mm. muistisairaiden ja heidän läheistensä ääni kuuluu ja näkyy entistä selkeämmin julkisten palvelujen kehittämisessä maakunnan alueella. muistioireiset, muistisairaat ja omaiset voivat ottaa herkästi yhteyttä muistiluotsilaisiin. 
MuistiLuotsi on koordinoinut yhdistyksen muistityötä Etelä-Pohjanmaalla. Voimme toimia asiantuntija-apuna kehitettäessä vanhoja käytäntöjä sekä uusien palvelujen käynnistämisvaiheessa ja hankesuunnittelussa. Kuntatoimijat voivat olla Muistiluotsiin ajatuksineen yhteydessä - suunnitellaan yhdessä, miten asioissa voidaan mennä eteenpäin.


MuistiLuotsin kautta vertaistuen ja erilaisten osallistumismahdollisuuksien kautta on täydennetty muistisairaiden ja heidän perheidensä tukiverkkoa ja avohoidon tukimuotoja. Muistiluotsi voi olla yksin tai yhdessä muiden kanssa järjestämässä tilaisuuksia, kursseja, retkiä, ryhmiä, ensitietopäiviä ym. alueella. Esim. OVET-omaishoitajavalmennuksia on toteutettu yhdessä mm. Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n ja Ky Kaksineuvoisen kanssa.
Vapaaehtoistyöntekijöiden verkostoa rakennetaan yhdessä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään mm. SPR:n ja Järjestötalon Tukihenkilötoiminnan ja seurakuntien ja muiden vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen kanssa. 

Muistiluotsi-hankkeen aikana on kartoitettu ja täydennetty kuntien hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjuja, selvitetty muistisairaiden hoitoon erikoistuneiden alueen ns. muistikotien tilannetta ja yhteistyössä kuntien kanssa suunniteltu ja toteutettu verkostotapaamisia ja muita tilaisuuksia maakunnassa. Edelleen Muistiluotsi voi antaa asiantuntijatietoa toimintojen kehittämisessä.


MUISTILUOTSI KÄYTÄNNÖSSÄ

MuistiLuotsin käytännön työ on muistioireisten, muistisairaiden ja omaisten ja läheisten ohjausta ja neuvontaa, sekä  tilaisuuksien ja ryhmien pitämistä.

Osa työstä on verkostotyötä kuntien, muiden sosiaali- ja terveysalantoimijoiden, yhdistysten ja yritysten kanssa, yleistä tiedotustoimintaa unohtamatta.

Tempaukset, messut ja muut tapahtumat värittävät myös arkea - keskiössä muistisairas perheineen.

Toimintoja järjestetään koko maakunnan alueella ja yhdistyksen jäseniä, tilaisuuksiin osallistuvia ja yhteistyökumppaneita kuunnellen pyrimme vastaamaan toiminnoillamme siihen tarpeeseen, mitä alueella havaitaan.

Kunnioitamme yhdistyksen sääntöjä, MuistiLuotsin ja verkostohankkeen tavoitteita sekä rahoittajan ohjeita.

 

Raportti: Kuntien terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän muistityön suunnitelmia – onko niitä? Kysely Etelä-Pohjanmaan kunnille syksyllä 2016. Merja Riikonen – Minna Huhtamäki-Kuoppala. 2016. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry.

 

8.8.17


hibiscus