hibiscus Unelmista totta

Unelmasta totta – toteutumattomat haaveet todeksi

"En saanut koskaan olla koulun näytelmässä enkeli, koska minulla oli musta tukka."
Yllä oleva ikäihmiseltä kuultu kommentti sai Kortteleihin kulttuuria – hankkeen työntekijät pohtimaan, miten muille pieneltä tuntuvia, mutta kokijalleen merkittäviä asioita on voinut jäädä elämässä toteutumatta. 
Ikäihmiset ovat eläneet ajassa, missä omista unelmista on voinut joutua luopumaan vain selvitäkseen arjesta. Ikääntyessä toimintakyvyn heikkeneminen tai muu resurssien puute ovat voineet olla esteenä oman haaveen toteutumiselle. Tästä pohdinnasta syntyi Unelmasta totta -kampanja, jonka kautta toteutumattomia haaveita toteutettiin. 

Unelmasta totta -kampanja

Unelmasta totta -kampanjassa haluttiin kannustaa ikääntyneitä rohkeasti haaveilemaan ja toteuttamaan unelmiaan. Aikavälillä 15.3.-31.4.2021 eteläpohjalaisten ikäihmisten oli mahdollista osallistua kampanjaan lähettämällä tarinoita toteutumattomasta haaveestaan. Osallistuminen kampanjaan oli osallistujille maksutonta.
Tiedottamisessa painotettiin sitä, että mikään haave ei ole liian pieni tai suuri toteutettavaksi. Varauduttiin siihen, että vaikka haaveena olisi ollut päästä avaruuteen, se kyllä tavalla tai toisella onnistuisi, kun yhdessä suunniteltaisiin ja käytettäisiin toteutustavassa luovuutta ja kekseliäisyyttä. 
Kampanjasta tiedotettiin sanomalehtien seuratoimintapalstoilla ja puffijutuilla. Lisäksi kampanjasta tiedotettiin Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen verkostojen kautta, mm. ikääntyneiden asiakasohjaajia ja kotihoitoa sekä ikääntyneiden parissa toimivia järjestötoimijoita. 
Kohdehenkilön luvalla oli mahdollista lähettää myös lähimmäisensä tarinan, esimerkiksi oman vanhemman, isovanhemman tai asiakkaan. Iloksemme tätä mahdollisuutta hyödynnettiin kiitettävästi. Erityisesti päivätoiminnassa ja kotihoidossa työskentelevät ammattilaiset lähettivät asiakkaittensa luvalla unelmia. 

Unelmat kohti toteutumistaan

Unelmia ei haluttu arvottaa, vaan toteutettavat haaveet valittiin arpomalla. Alun perin tarkoitus oli arpoa kuusi unelmaa toteutettavaksi. Lopulta arvonnassa nostettiin kymmenen haavetta, joista kaksi oli ryhmän. Unelmansa todeksi sai näin yhteensä 20 haaveilijaa.
Unelman toteuttamissuunnitelma tehtiin yhdessä unelman lähettäneiden kanssa ja heitä kuunnellen. Keskiössä oli, että unelmoija tuli aidosti kohdatuksi ja hän sai kokemuksen siitä, että juuri hänen unelmansa on merkityksellinen.
Unelman toteutus oli osallistujalleen maksuton. Unelma määritteli, minkälaisia resursseja sen toteuttamiseen tarvittiin. Toteutuksessa tarvittaviin resursseihin haettiin yhteistyökumppaneita ennakkoluulottomasti niin yrityksiltä, yhdistyksiltä kuin kuntasektorilta. Mukaan unelmien toteutuksia sponsoroimaan lähti ilahduttavan paljon yhteistyökumppaneita. Osa tarjosi oman osuutensa reilusti alennettuun hintaan, osa kokonaan korvauksetta.

Osa unelmista toteutui ”itsestään”

Toteuttamisvaiheessa saimme huomata, että unelman toteutumiseen voi riittää jo se, että unelma tulee ääneen sanotuksi ja kuulluksi.  Liian suurelta tuntunut remonttiprojekti lähti toteutumaan kuin itsestään heti, kun se oli vain puhuttu ääneen. Unelmansa sanoittaneen lapsi halusi toteuttaa vanhempansa unelman, kun oli kuullut siitä. Päivätoiminnan ohjaajat huomasivat, että voivat toteuttaa asiakkaidensa unelmia luontevasti osana omaa toimintaansa.
Vaikka unelman toteuttamisen keskiössä oli ikäihminen, heijastui näin myös ympäristöön positiivisia vaikutuksia: omainen havahtui ja hoitaja aktivoitui. Lähimmäinen nähtiin uudella tavalla ja yhteys häneen vahvistui.

Unelmia toteuttamassa

Unelmia olivat toteuttamassa Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kortteleihin kulttuuria -hankkeen työntekijät Päivi, Katja ja Anne sekä hankkeessa harjoittelussa ollut geronomiopiskelija Anu. Lisäksi apukäsiä saimme Muistiyhdistyksen Muisti mukana menossa -hankkeessa harjoittelussa olleelta geronomiopiskelija Kaijalta. Mukana oli myös lukuisia yrityksiä sekä päivätoiminnan ja kotihoidon henkilökuntaa. Suuret kiitokset!

Toimintamallista on lyhyt kuvaus omalla sivullaan.

Lisätiedot saat E-P:n Muistiluotsista Päivi Jussilalta, p. 050 5362 692, paivi.jussila(at)muistiyhdistys.fi

Toteutuneet unelmat löydät seuraavalta sivulta, jonne pääset tästä.

 

13.2.2022


hibiscus