hibiscus Virkistystoimintaan

Oppimateriaalikeskus Opike.fi sivuilta löytyy graafisen suunnittelijan, geronomi Kirsi Alastalon kokoamia aineistoja esim. salmiakki kuvapelikortit. Käy tutustumassa myös Pauligin sivuilla, sieltä löytyy vanhat kahvipakettien keräilykortit muistipelinä ja Kalatalouden keskusliiton sivuilta löytyy Kalamuistipeli.

 

Vanhustyön Keskusliitto on rakentanut aineistopankki Vahvikkeen, josta löydät laajan aineiston virkistystoimintaan. Vahvike-sivujen käyttöohjeet saat tästä linkistäVahvikkeen sivuille pääset tästä. 

 

Miina Sillanpää säätiön Muistiluurihankkeessa kehitettyjä aivotreeniharjoituksia löytyy  täältä.

 

Tikoteekki on julkaissut "Sanat katoavat - löydä ihminen" Työvälineitä muistisairaan ihmisen hyvään kohtaamiseen. Tähän Papunet verkkosivustoon on koottu tietoa ja käytännönläheistä materiaalia muistisairaille ihmisille, heidän läheisilleen sekä alan ammattilaisille ja opiskelijoille. Hyvän kohtaamisen materiaalit löytyvät helposti yhdestä paikasta: www.papunet.net/muisti ja lisäksi aihetta käsittelevä Esite.

 

www.aivohuoltamo.fi sivustolta löytyy vinkkejä aivoterveyden ylläpitämiseen. Lisäksi löydät sivuilta myös aivokuntoilua erilaisten pelien muodossa. Aivokuntoiluosioon pääset tästä.

 

Ikäinstituutissa on julkaistu Taina Stenbergin opas Muistelu vuorovaikutusmenetelmänä. Stenberg kertoo (s. 41. 2015): "Oppaan tarkoitus on antaa sekä teoreettista pohjaa että käytännön vinkkejä ja esimerkkejä, miten muistelua voidaan harjoittaa niin kotona asuvien kuin hoivassa olevien ikäihmisten kanssa. Oppaassa on kuvattu erilaisia muistiherätteitä, niiden käyttöä ja miten niitä voidaan yhdistää toiminnallisiin menetelmiin. Teemoja muisteluun löytyy eletystä elä mästä ja sen käännekohdista. Lopussa esitetään aktivoivia kysymyksiä teemoihin virittäytymiseen."

 

Näistä seuraavista saat ideoita omien pienten muistijumppatuokioiden pitämiseen, tai voit käyttää tätä valmiiksi tehtyä pohjaa.


Oppimateriaaleja

Vinkkejä ja vihjeitä sekä monenlaista tekemistä!


Muuta:

Papunetin yleiskielisillä sivuilla on tietoa vuorovaikutuksesta, puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista, kommunikointikeinoista, apuvälineistä, ohjelmista ja puhevammaisten tulkkipalvelusta. Sivuilla on myös materiaaleja ja ideoita vuorovaikutuksen, kommunikoinnin ja toiminnan tukemiseen. Papulaarissa kerrotaan mitä ajankohtaista alalla tapahtuu, ja siellä voi osallistua keskusteluun. Sivustolta löytyy runsaasti materiaalia, jota voi hyödyntää myös muistisairaiden hoito- ja kuntoutustyössä. Tutustu!

pilvi

 

24.10.17

 


hibiscus