hibiscus Verisuoniperäinen muistisairaus

Vaskulaarinen eli verisuoniperäinen muistisairaus liittyy aivojen verenkierron häiriöihin ja verisuonten vaurioihin. Sairauden riskitekijöinä ovat kohonnut verenpaine, sydämen verisuonten koronaaritauti, aiemmin sairastettu sydäninfarkti, tupakanpoltto, diabetes tai sokeriaineenvaihdunnan häiriöt ja aivoverenkiertohäiriöt (esim. aivoinfarkti).

Sairastuneilla on usein lieviä muistioireita ja muisti saattaa olla osin "täysin kunnossa". Sairauteen saattaa kuulua puheen tuottamisen tai ymmärtämisen vaikeuksia. Sairastuneen liikkumisessa voi olla kömpelyyttä, kävelyssä voi olla vaikeuksia (”töpöttely”) ja arjen toimintoja voivat vaikeuttaa hahmottamisvaikeudet. Hahmottamisvaikeus voi tulla esiin esim. liikkumisessa, jolloin sairastunut voi kävellä ”ovipieleen” tai istua tuolin viereen. Tunneherkkyys on tyypillistä; tavalliset asiat voivat herkistää sairastuneen aiempaa herkemmin.  Myös mielialat voivat vaihdella.

Vaskulaarisen muistisairauden oireet saattavat alkaa nopeasti ja ne vaihtelevat päivittäin tai kausittain. Oireet riippuvat myös siitä, missä kohtaa aivoja vaurioita on syntynyt ja miten sairastunut on kuntoutunut esim. aivoinfarktista.  Verenkiertohäiriön jälkeen sairastuneen toimintakyky voi myös kohentua ja tämän vuoksi kuntoutuksella on tärkeä merkitys.  Sairauden hoidossa on huolehdittava myös kohonneen verenpaineen, kolesteroli- ja veren sokerinpitoisuuden sekä sydän- ja verisuonitautien hoidosta.


hibiscus