hibiscus Parkinsonin tauti ja muisti

lappu
Parkinsonin taudin muistiongelmat voivat ilmetä tarkkaavuuden häiriöinä, toiminnanohjauksen vaikeuksina, muistin heikentymisenä tai avaruudellisen hahmottamisen vaikeutena. Tiedon käsittelynopeus hidastuu ja vaikeuksia voi ilmetä ongelmanratkaisussa ja toimintatapojen ylläpitämisessä sekä toimintatapojen muuttamisessa, eli tiedonkäsittelyn joustavuus vähenee.

 

Parkinsonin tautiin voi liittyä tiedonkäsittelyongelmia, mutta niiden taustaa ei vielä täysin tunneta. Yleisimpänä syynä pidetään sairauteen kuuluvien hermosolujen sisäisten kertymien kehittymistä aivokuorelle. Sen ajatellaan liittyvän dopamiini-välittäjäaineen vähenemiseen. Dopamiinin puute on yhteydessä liikkeiden suorittamisen ja säätelyn vaikeuteen ja lihasjäykkyyden kehittymiseen. Muutoksia on havaittu myös muissa välittäjäainejärjestelmissä. Siksipä oireissa voikin ilmetä myös tarkkaavuuden, vireystilan, mielialan ja uni-valverytmin muutoksia.

Arjessa oireet voivat ilmetä siten, että tavarat katoavat, aloittaminen on työläämpää ja asioiden mieleen palauttaminen on vaikeutunutta. Monimutkaisten koneiden ja laitteiden käyttö voi vaikeutua. Vieraammassa ympäristössä sairastunut on epävarmempi mihin suuntaan pitäisi mennä, ja tämä voi ilmetä myös eksymistaipumuksena.


Muistiongelmien esille tullessa on tarkasteltava myös muita taustatekijöitä, kuten esim. mielialaa ja lääkitystä. Suomessa on n. 10.000 Parkinsonin tautia sairastavaa henkilöä. Arvion mukaan heistä n. 3.000:lla on merkittävä tiedonkäsittelyn ongelma eli Parkinsonin taudin dementia. Kaikista etenevistä muistisairauksista on laskettu olevan n. 3-4 % Parkinsonin tautiin liittyvää. Se havaitaan keskimäärin 10 vuoden kuluttua Parkinsonin taudin oireiden alkamisesta, mutta on huomioitava yksilöllinen tilanteen vaihtelu.

Muistioireiden ilmaantumisesta kannattaa keskustella oman lääkärin kanssa.
Parkinsonin tautiin liittyvään dementiaan voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää myös oireenmukaista lääkehoitoa. Päivittäinen liikunta, aivoja virkistävät harrastukset ja viriketoiminta auttavat kuntoutuksessa.

 

Lähde:

Jaana Suhonen, Kirsti Martikainen ja Arja Pasila: Kun ajatuskin jähmettyy. Parkinsonin taudin dementia. Tietoa sairastuneille, läheisille ja hoitohenkilökunnalle. Opas.

 

Lisätietoja: Suomen Parkinson-liitto ry

 hibiscus