hibiscus Muistioireet

Muistin häiriöt ovat yleinen oire. Monet tekijät vaikuttavat uuden oppimiseen, muistin toimintaan ja myös aiheuttavat myös muistihäiriöitä. Elämään kuuluvat stressi, uupumus, masennus, suru, univaikeudet, pelot, ahdistus, runsas alkoholin käyttö ja eräät sairaudet sekä päihteet voivat heikentää muistin toimintaa.

Varsinaiset muistisairaudet ovat oirekuvaltaan monimuotoisia sairauksia ja siksi perusselvittelyt vaativat hieman aikaa ja kartoituksia. Perusselvityksissä tarkastellaan muistin tilaa, mielialaa ja arkielämästä selviytymistä. Varsinaisissa muistitutkimuksissa otetaan laboratoriokokeita, kuvannetaan aivot ja sekä muistihoitaja / muistineuvoja ja lääkäri haastattelevat muistioireisen ja läheisen. Lääkärin tutkimuksen ja selvitysten perusteella annetaan yhtenveto tutkimuksista ja haastatteluista sekä suunnitellaan joko hoito, kuntoutus tai jatkotutkimukset ja -seuranta.


Jos siis muistin toiminta huolestuttaa itseä tai läheisiä, kannattaa hakeutua tutkimuksiin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin puututaan, sitä parempia ovat hoitotulokset.

Etelä-Pohjanmaan alueella on olemassa hoitopolku, jonka mukaisesti kaikissa kunnissa asuvien muistioireita tutkitaan. Kunnissa on muistiyhdyshenkilöitä, muistihoitajia ja muistineuvojia, jotka voivat ohjata oman paikkakunnan muistipolulla. Tarvittaessa voitte olla muistikysymyksissänne yhteydessä myös meihin E-P:n Muistiyhdistyksessä! Muistiyhdishenkilöiden tiedot löytyvät sivuiltamme kohdasta Yhteystiedot -> Muistiyhdyshenkilöt.

miettivä mies

Muistia kannattaa tutkia jos

  • unohtaa jatkuvasti muutakin kuin ihmisten nimet

  • tärkeät tavarat ovat jatkuvasti kateissa

  • unohtaa jatkuvasti sovittuja tapaamisia

  • autoillessaan joutuu miettimään, minne on menossa

  • eksyilee, ei muista, miten on tullut johonkin paikkaan

  • uuden oppiminen tuottaa suunnatonta vaikeutta, uusien työtehtävien tai askareiden oppiminen on vaikeaa, uusien koneiden, laitteiden tai ohjelmistojen käyttö on vaikeaa

  • muistioireita peitellään tai vähätellään

Muistisairaus - etenevä muistisairaus - dementia.... miten ne eroavat toisistaan?

Dementia on oireyhtymä, johon liittyy muistioireiden lisäksi yksi tai useampi seuraavista:


Dementiaoireisto voi olla pysähtynyt, parannettavissa oleva tai etenevä aiheuttajasta riippuen. Yleisimmin dementian aiheuttajana on etenevä muistisairaus, joista yleisin on Alzheimerin tauti.


hibiscus