hibiscus Kirjallisuutta, tietoa ja Käypä hoito

Päivitetty 24.10.17

Yleistä:

Alzheimerin taudin diagnostiikka ja lääkehoito - Käypä hoito

Muistin huolto- ja käyttöohjeet

Muistiterveyden riski- ja suojatekijät sekä aiheeseen liittyvä tiedonsaanti keski-ikäisillä naisilla -posteri


Liikunta ja kuntoutus:
Etenevä muistisairaus ja liikunta
-esite

 
Ravitsemus:
Iäkkäiden ravitsemussuositukset

Kodinmuutostyöt, apuvälineet:
Apuvälineet ja dementia Pohjoismaissa


Dynaaminen valaistus. Tulevaisuuden valaistusratkaisut muistihäiriöisen asuin- ja hoivaympäristöön


Celia-kirjasto
Olethan tiennyt, että Celia-kirjasto on valtakunnallinen näkövammaisia ja lukemisesteisiä palveleva erikoiskirjasto. Celian kirjoja voivat lainata lukemisesteiset eli henkilöt, joille painetun tekstin lukeminen on hankalaa vamman tai sairauden vuoksi. Myös muistisairaat ovat oikeutettuja käyttämään Celia-kirjaston palvelua

 

Toimintakyvyn mittaaminen:
Toimia-tietokanta


Ergonomia:
Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen

 

Kinestetiikka:
Kinestetiikka® on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle. 
Se tukee ihmistä hänen perustoiminnoissaan siten, että hän kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan (Suomen Kinestetiikka ry)
Lisätiedot: www.kinestetiikka.fi

 

mappeja ja laskimia


 


hibiscus