hibiscus Lyhyesti yhteistyömallista

Mitä

Yhteistyömalli, jossa tehdään ikäihmisten toteutumattomia unelmia todeksi. Unelman jakamisen kautta ikääntynyt tulee kohdatuksi ja kuulluksi ja samalla myös ympäröivän  yhteisön tuntemus häntä kohtaan syvenee.

Miksi

Ikäihmiset ovat eläneet ajassa, missä omista unelmista on voinut joutua luopumaan vain selvitäkseen arjesta ja itselle merkittäviä asioita on voinut jäädä toteutumatta. Ikääntyessä toimintakyvyn heikkeneminen tai muu resurssien puute voivat olla esteenä oman haaveen toteutumiselle.
Unelmasta totta -toiminta kannustaa ikääntyneitä rohkeasti haaveilemaan ja toteuttamaan unelmiaan. Unelman toteutumiseen voi riittää jo se, että unelma tulee ääneen sanotuksi ja kuulluksi.

Kenelle

Kohderyhmänä ikääntyneet.

Miten

Unelmasta totta -toiminnassa ikäihminen jakaa oman toteutumattoman unelmansa ja se toteutetaan järjestäjätahon avustamana. Unelman toteuttamissuunnitelma tehdään yhdessä ikäihmisen kanssa ja häntä kuunnellen. Tärkeää on, että ikäihminen tulee aidosti kohdatuksi ja hän saa kokemuksen siitä, että juuri hänen unelmansa on merkityksellinen.
Vaikka unelman toteuttamisen keskiössä on ikäihminen, heijastuu myös ympäristöön positiivisia vaikutuksia: omainen havahtuu tai hoitaja aktivoituu. Ikäihminen nähdään uudella tavalla ja yhteys häneen vahvistuu.
Unelmia voidaan toteuttaa jatkuvana toimintana tai kampanjana. Taloudellisia kustannuksia voidaan pienentää toteuttamalla unelmia mielikuvitusta ja luovuutta hyödyntäen. 
Toiminnasta tiedotetaan ikääntyneiden asiakasohjaajia ja kotihoitoa sekä ikääntyneiden parissa toimivia järjestötoimijoita. 

Kenen kanssa

Taustaorganisaatio tekee tiiviisti yhteistyötä löytävässä työssä mm. ikääntyneiden, asiakasohjaajien ja kotihoidon työntekijöiden kanssa. Keskiössä on ikäihminen ja hänen unelmansa.

Millä resursseilla

Tarvitaan taustaorganisaatio, joka koordinoi Unelmasta totta -toimintaa. Taustaorganisaatio voi olla esimerkiksi järjestötoimija. Unelma määrittelee, minkälaisia resursseja sen toteuttamiseen tarvitaan. Toteutuksessa tarvittaviin resursseihin haetaan yhteistyökumppaneita ennakkoluulottomasti niin yrityksiltä, yhdistyksiltä kuin kuntasektorilta.

 

 

Päiv. 13.2.2022

 


hibiscus